diumenge, 16 d’octubre de 2011

SUMA'T i TDAH Vallès: units a favor de la divulgació i formació sobre el TDAH

 En motiu de la Setmana Europea del Transtorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat, l'Anna Muro, psicòloga i coach, fundadora de SUMA'T, va participar en un acte de difusió i divulgació sobre aquest transtorn a la Sala Àmbit del Corte Inglés de Sabadell. Aquest acte, organitzat per l'Associació TDAH Vallès, va constar d'un cicle de conferències per a sensibilitzar a la població sobre la incidència del transtorn, el seu abordatge i tractament. Un dels complements educatius per a aquest abordatge és el Coaching, ja que els objectius específics del Coaching Educatiu s'enfoquen a millorar les actituds necessàries per optimitzar el rendiment personal i acadèmic dels alumnes, descobrir el seu potencial i talent personal, millorar la autoconfiança, detectar els factors motivadors i aprendre estratègies d'afrontament efectives davant els reptes acadèmics. És un mètode emergent que resulta d'especial interès per a alumnes amb dificultats d'aprenentatge, i en concret per al TDA / H (ADDA, 2002; Kubik, 2010): la dificultat per establir objectius concrets i portar-los a terme, fa que aquest mètode sigui per al TDA / H un bona forma d'intervenció amb la qual es pot gaudir aprenent estratègies que utilitzen els esportistes en la consecució de metes personals. No obstant, hi ha poques investigacions científiques publicades que avaluïn l'efectivitat del coaching (Goldstein, 2005; Kubik, 2010). Existeixen informes de casos que suggereixen que el coaching pot ser un suplement útil a les altres intervencions per les quals hi ha una base d'evidència més establerta. Tot i que els conceptes de coaching professional i personal han estat presents durant les tres últimes dècades, el concepte de coaching del TDA / H va ser discutit per primera vegada en la dècada dels noranta (Hallowell & Ratey, 1994) suggerint que era un bon mètode per atendre els reptes diaris de viure amb el TDA / H: dur a terme les activitats pràctiques de la vida diària d'una manera organitzada i orientada a la meta, aprendre destreses pràctiques, mantenir el focus d'atenció per assolir les metes identificades, traduir els objectius en accions concretes, motivar amb una gestió adequada de recompenses i generar entusiasme, així com eficàcia percebuda cap al canvi. Per sumar evidències en aquest camp, es presenten els resultats basats en estudis de casos amb una experiència acumulada de 3 anys d'aplicació d'aquest mètode en adolescents amb risc de fracàs escolar, adolescents amb TDAH estabilitzats amb altres tractaments i les seves famílies, a qui el coaching els ajuda a mantenir la motivació en moments difícils i a aprendre eines d'assoliment i focalització d'objectius.

Retall de la notícia al Diari de Sabadell, publicada dimarts 11 d'octubre de 2011