dilluns, 7 de novembre de 2011

Mapa dels límits entre la Psicologia i el Coaching

Encara no tens clares les diferències i els límits entre Psicologia i Coaching?
per Anna Muro, psicòloga (col·legiada 16015) i coach, professora associada del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

PSICOLOGIA
COACHING
Neix a finals del s. XIX
Fonts: Medicina, Psiquiatria, Fisiologia, Biologia, Estadística.
Neix a finals del s. XX
Fonts: Psicologia, entrenament esportiu.
Disciplina teòrica i pràctica
Disciplina pràctica
És una Ciència de la Salut: es subdivideix en molts àmbits específics (processos de psicologia bàsica, avaluació, intervenció i tractaments clínics, psicometria, psicologia social, psicobiologia, psicofisiologia, neuropsicologia, psicologia educativa i de l’esport, psicologia de les organitzacions, etc...). Com a Ciència, ha d’aportar evidències empíriques i contrastables i construir nou coneixement vàlid i fiable que aporti explicacions, avenços i millores dins el seu àmbit d’influència. Mètode científic.
No és una ciència: pràctica psicològica cognitiva i conductual orientada al creixement, desenvolupament i millora del comportament humà orientat a l’assoliment d’objectius i al lideratge personal, de grups i organitzacions.

Objectius: Explicar, classificar i predir el comportament humà normal i anormal. Prevenir i tractar trastorns de conducta, emocionals o cognitius. Millorar la conducta humana en qualsevol de les seves vessants (atenció, percepció, motivació, voluntat, presa de decisions, gestió del temps, autoestima, aprenentatge, vivència emocional, comunicació, etc.)
Objectius: Acompanyar els processos de canvi personal i organitzacional. Motivar la superació personal i assolir l’excel·lència professional. Assolir objectius interns i externs.
Formació bàsica: Grau en Psicologia (Educació Superior: Facultats de Psicologia de qualsevol centre universitari públic o privat).
Formació específica en diferents àmbits: post-graus, màsters i doctorats per a llicenciats en Psicologia.
Formació bàsica: Acreditació-certificat en coaching en diferents nivells (es pot fer en qualsevol centre de formació especialitzat i acreditat).
Duració: en funció de la gravetat del problema, el tractament és més llarg o més curt, fins i tot pot ser de per vida i combinat amb fàrmacs.
Duració: mínima- de 3 a 6 mesos, més llarga si el client vol continuar millorant.
Tractament: Diferents escoles i perspectives- psicoanàlisi, teràpia cognitiva, teràpia conductual, teràpia sistèmica, teràpia humanista....i totes les seves variants per treballar qualsevol aspecte dels processos psicològics humans, tant normals com anormals.
Tècniques: PNL, humanisme, tècniques cognitiu-conductuals d’habilitats socials i lideratge (modelat, recompensa positiva, reestructuració cognitiva, condicionament encobert, entrenament en habilitats socials, etc.) a través d’exercicis interactius, divertits i creatius.
Límits: medicina, psiquiatria, farmacologia (el psicòleg no pot receptar fàrmacs, en funció del problema ha de treballar conjuntament amb un equip multidisciplinar de metges, psiquiatres, educadors socials, pedagogs, etc.).
Límits: més enllà de la motivació i superació personal, el coaching no pot tractar, no és teràpia per a problemes psicològics perquè no pot diagnosticar-los, ni classificar-los. Els coneixements del coach poden ser esbiaxats, incomplets i per tant, pot acompanyar equivocadament als clients si hi ha un problema psicològic associat. Per tant, cal derivar en casos clínicament rellevants si el coach ho sap detectar. Un altre límit és que sovint treballen sols o només amb departaments de RRHH.
Destinataris: persones amb problemes psicològics, socials o vulnerabilitat a patir-los. Casos estadísticament anormals i clínicament rellevants que pateixen, de forma objectiva i subjectiva alteracions en les seves relacions socials, laborals i intrapersonals. Assessorament vocacional, educatiu, intervencions puntuals breus per persones sense cap tipus de trastorn psicològic –prevenció i millora conductual- psicologia aplicada a la normalitat.
Destinataris: persones sense cap tipus de trastorn psicològic (psicologia aplicada a la normalitat) que volen assolir objectius de millora i motivació personal.
Casos estadísticament anormals o no, clínicament no rellevants.