diumenge, 16 d’octubre de 2011

SUMA'T i TDAH Vallès: units a favor de la divulgació i formació sobre el TDAH

 En motiu de la Setmana Europea del Transtorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat, l'Anna Muro, psicòloga i coach, fundadora de SUMA'T, va participar en un acte de difusió i divulgació sobre aquest transtorn a la Sala Àmbit del Corte Inglés de Sabadell. Aquest acte, organitzat per l'Associació TDAH Vallès, va constar d'un cicle de conferències per a sensibilitzar a la població sobre la incidència del transtorn, el seu abordatge i tractament. Un dels complements educatius per a aquest abordatge és el Coaching, ja que els objectius específics del Coaching Educatiu s'enfoquen a millorar les actituds necessàries per optimitzar el rendiment personal i acadèmic dels alumnes, descobrir el seu potencial i talent personal, millorar la autoconfiança, detectar els factors motivadors i aprendre estratègies d'afrontament efectives davant els reptes acadèmics. És un mètode emergent que resulta d'especial interès per a alumnes amb dificultats d'aprenentatge, i en concret per al TDA / H (ADDA, 2002; Kubik, 2010): la dificultat per establir objectius concrets i portar-los a terme, fa que aquest mètode sigui per al TDA / H un bona forma d'intervenció amb la qual es pot gaudir aprenent estratègies que utilitzen els esportistes en la consecució de metes personals. No obstant, hi ha poques investigacions científiques publicades que avaluïn l'efectivitat del coaching (Goldstein, 2005; Kubik, 2010). Existeixen informes de casos que suggereixen que el coaching pot ser un suplement útil a les altres intervencions per les quals hi ha una base d'evidència més establerta. Tot i que els conceptes de coaching professional i personal han estat presents durant les tres últimes dècades, el concepte de coaching del TDA / H va ser discutit per primera vegada en la dècada dels noranta (Hallowell & Ratey, 1994) suggerint que era un bon mètode per atendre els reptes diaris de viure amb el TDA / H: dur a terme les activitats pràctiques de la vida diària d'una manera organitzada i orientada a la meta, aprendre destreses pràctiques, mantenir el focus d'atenció per assolir les metes identificades, traduir els objectius en accions concretes, motivar amb una gestió adequada de recompenses i generar entusiasme, així com eficàcia percebuda cap al canvi. Per sumar evidències en aquest camp, es presenten els resultats basats en estudis de casos amb una experiència acumulada de 3 anys d'aplicació d'aquest mètode en adolescents amb risc de fracàs escolar, adolescents amb TDAH estabilitzats amb altres tractaments i les seves famílies, a qui el coaching els ajuda a mantenir la motivació en moments difícils i a aprendre eines d'assoliment i focalització d'objectius.

Retall de la notícia al Diari de Sabadell, publicada dimarts 11 d'octubre de 2011


1r. Congrés Internacional de Psicologia del Coaching

El passat 11 i 12 d'octubre de 2011, SUMA'T va assistir al 1r. Congrés Internacional de Coaching Psychology, amb l'objectiu de sumar coneixement i bones pràctiques. Aquest congrés, recolzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Oficial de Col·legis Oficials de Psicòlegs i la Psicofundació (fundació que vetlla pel desenvolupament de la psicologia científica i professional), neix amb l'objectiu de reunir professionals preocupats per la rigorositat de la pràctica del coaching i per les bases científiques que recolzen aquesta professió emergent.

Els objectius del congrés, així com de tots els assistents i grups de treball es concreten en les següents arees:
  • Promoure el desenvolupament de la professió de la Coaching Psychology, al voltant del món.
  • Reunir la comunitat de la Coaching Psychology.
  • Facilitar la trobada de psicòlegs, coaches, acadèmics, professionals sèniors i júniors.
  • Compartir amb la comunitat de psicòlegs la teoria, la investigació i pràctica del coaching i de la Coaching Psychology.
  • Contribuir a les bones pràctiques del coaching, potenciant la investigació, teoria i pràctica del coaching, des de la psicologia, i amb ponents psicòlegs coaches de prestigi reconegut internacional i nacional.
  • Difondre la disciplina i el moviment de la Coaching Psychology en l'àmbit nacional.
  • Atraure a tots els professionals interessats en el coaching i en la Coaching Psychology, i en la seva rigurositat científica.

Des de SUMA'T, i amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i altres professionals del país, ens hem unit al grup de treball de la Xarxa Acadèmica Internacional, per tal de contribuir en l'establiment de les bases acadèmiques i científiques del Coaching, i en el disseny de la formació des d'organismes oficials professionalitzadors, com les universitats i els col·legis de psicòlegs.