dimarts, 13 de març de 2012

ELS VALORS DE LA PSICOLOGIA POSITIVA

PSICOLOGIA POSITIVA: Classificació de les 6 virtuds i les 24 fortaleses per a l’èxit i la felicitat (Peterson & Seligman, 2004)
1. Coneixement i sabiduria   
Fortaleses cognitives-mentals que sobren a l’adquisic i us del coneixement i l’aprenentatge
1.    Creativitat: Pensar de forma nova, alternativa i en maneres productives i diferents de fer les coses.
2.    Curiositat i interès: explorar i conèixer els fenòmens, els esdeveniments i les persones.
3.    Obertura: obrir la ment i analitzar els fenòmens des de tots els punts de vista possibles.
4.    Estimar el coneixement: aprendre noves eines, temes i àrees de coneixement per al creixement personal 
      vital.
5.    Perspectiva: Tenir la perspectiva suficient per poder donar bon consell als altres quan ens el  demanen.
2. Coratge
Fortaleses emocionals que inclouen l’exercici de la voluntat per a assolir objectius, afrontant obstacles interns o externs.
6.    Autenticitat: Dir la veritat i presentar-se a un mateix de forma genuina.
7.    Valentia: Afrontar els reptes personals i no ofegar-se davant les amenaces, desafiaments,  dificultats o  
      dolor.
8.    Persistència: Acabar el què es comença, continuar els camins cap als objectius personals.
9.    Entusiasme: Viure la vida amb energia i emoció.
3. Humanitat
Fortaleses interpersonals que impliquen tenir cura donar amistat als altres.
10.  Amabilitat: fer favors i bones accions pels altres.
11.  Amor: Valorar les relacions íntimes i la proximitat amb els altres.
12.  Intel·ligència social: Estar alerta dels motius i sentiments dels altres i d’un mateix cap als altres.
4. Justícia
Fortaleses cíviques que sostenen una vida comunitària saludable
13.  Imparcialitat: Tractar a tothom igual d’acord amb criteris bàsics d’objectivitat I juscia.
14.  Lideratge: Organitzar activitats personals i grupals per a dinamitzar Ia comunitat . Tenir iniciativa per a 
      començar nous camins que ajudin als altres.
15.  Treball en equip: Treball adequadament com a membre d’un grup o equip.
5. Temprança
Fortaleses de caràcter que protegeixen dels excessos.
16.  Perdó: Perdonar aquells que s’han equivocat, perdonar a qui estimem,  perdonar el nostre passat
17.  Modèstia: Deixar que les pròpies virtuds i bones accions parlin per elles    mateixes.
18.  Prudència: Tenir cura de les pròpies decisions. Pensar bé les paraules o coses de les que s tard en podriem penedir.
19.  Auto-control: Regular-se a un mateix, tant en el què pensa, com el que  sent i fa.
6. Trascendència
Fortaleses espirituals que forgen connexions amb la natura i donen significat a la pròpia vida.
20.  Apreciac de la bellesa i l’excel·lència: Adonar-se de la bellesa i  l’excel·lència en tots els dominis de la 
       vida.
21.  Gratitud: Estar alerta i agraït de les coses que ens passen i de les persones que tenim al voltant. Tenir present i agrair que de tot s’aprèn.
22.  Esperança: Esperar el millor i treballar perquè succeixi.
23.  Humor: Riure, fer broma i saber riure’s de les situacions dicils i d’un  mateix. Fer somriure als altres.
24.  Espiritualitat: Tenir creences coherents sobre el nostre propòsit i significat vital. Buscar el sentit superior de les nostres accions