Tallers i cursos


Els cursos, tallers i conferències de Suma’t són impartits per psicòlegs i coachs titulats. Tots els cursos tenen l’objectiu de fomentar el benestar psicològic, oferint eines i recursos pràctics als participants que els permetin millorar les seves fortaleses personals, la satisfacció vital, el seu rendiment, autoestima, habilitats de comunicació o motivació, etc. Estan orientats principalment a persones dels àmbits educatius (mestres, formadors, pares i mares, alumnes, etc.) i equips professionals que volen aprendre tècniques de superació personal i lideratge.

Hi ha una programació permanent de cursos i tallers al centre de formació 5 passes i alhora, també s’ofereixen a entitats i organitzacions que ho demanin.


CONFERÈNCIES I TALLERS

  1. Educació emocional: aprenem a gestionar les emocions
  2. Assertivitat i habilitats de comunicació
  3. Introducció al coaching i altres tècniques motivacionals.
  4. Motivació i assoliment d’objectius.
  5. Personalitat i Diferències Individuals: per què som com som?
  6. Psicologia Positiva: del foment del  benestar psicològic a la prevenció de la depressió.


2-   CURSOS DE POSTGRAU UNIVERSITARI PER A MESTRES I FORMADORS


Els següents cursos estan certificats com a postgraus de la Universitat Autònoma de Barcelona, i estan reconeguts com a formació permanent per al professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.1-     Diferències Individuals individuals i dificultats d’aprenentatge: Actualitzacions
Orientat a conèixer els principals trastorns d’aprenentatge, els límits de la normalitat i els processos d’actuació en casos d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge (TDAH, dislèxia, discalcúlia, trastorns de l’espectre autista, etc.). Amb la col·laboració de l'associació TDAHVallès de professionals com la Dra. Montserrat Pàmies Massana, cap de la unitat de psiquiatria infanto-juvenil de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Hores presencials: 32h.
Preu: 350€/alumne

Orientat a facilitar eines de Psicologia Positiva i de coaching a mestres i formadors per a liderar amb èxit un grup classe i actuar eficaçment davant les necessitats educatives específiques dels alumnes.
L’equip docent està composat per psicòlegs i pedagogs de l’àmbit psicoeducatiu del Vallès.
Hores presencials: 42h.
Preu: 475€/alumne

Per a més informació, podeu enviar un correu a la coordinadora anna.muro@uab.cat o consultar al web de l’Escola de Postgrau de la UAB www.uab.cat/postgrau o la web del Centre de Serveis Educatius 5 passes (col·laborador) www.5passes.com