Psicologia Positiva i Coaching

La Psicologia Positiva i el Coaching són mètodes d’ acompanyament que ajuden a les persones a superar amb èxit els processos de canvi i creixement personal. Es tracta de crear conjuntament un espai i un temps que faciliten el canvi d’actitud i de conducta per tal d'assolir allò que et proposes!

Els mètodes de la Psicologia Positiva i del Coaching, juntament amb tècniques cognitiu-conductuals i entrevistes motivacionals, ajuden a:
 • Establir i assolir objectius
 • Entrenar i desenvolupar les fortaleses psicològiques
 • Millorar els sentiments de benestar psicològic i satisfacció vital
 • Reduir l'estrés i les emocions negatives
 • Fomentar i entrenar un pensament més adaptatiu i resolutiu, orientat a les solucions.
 • Fomentar les emocions positives. 
 • Millorar actituds per a la superació personal 
 • Augmentar l’autonomia, la motivació i l’auto-lideratge 
 • Guanyar autoconfiança i equilibrar l'autoestima
 • Descobrir el potencial individual
 • Desenvolupar habilitats socials i de comunicació 
 • Millorar les relacions 
 • Gestionar les emocions i superar els sentiments de fracàs
 • Millorar la resiliència